TANKDEMONTERING AB

STOCKHOLMS

 

Demontering

Stockholms Tankdemontering är som det låter, ett företag som tar bort oljetankar och kombipannor i villor och hyreshus. 

Vi som arbetar med detta har utbildning i "Heta arbeten". 

Tankdemontering är vår specialitet! 

Vi använder oss av specialverktyg istället för skärbrännare och slipper på så sätt illaluktande rök, gniststänk och oljespill. Resterande olja deponeras på en miljöstation och plåtskrotet lämnas för återvinning. 

När arbetet är utfört lämnar vi ett intyg som du sedan skickar in till miljökontoret i din kommun för att "avanmäla" tanken och på så sätt slippa kostnader och påminnelser om besiktning i framtiden. 

Sättet vi arbetar på innebär att vi undviker illaluktande rök och oljespill. Även om vi måste bära ut oljetanken genom vardagsrummet så gör vi så att vi inte lämnar några spår efter oss. 

 

Tankrengöring - Sanering och plombering

Förutom demontering av din villatank så har vi givetvis även tankrengöring i vårt program. Vi suger ur eventuell olja, klättrar in i tanken och gör rent densamma samtidigt som vi tar bort rör så att villatanken ej kan återfyllas. 

Vi tar med hjälp av vår trappklättrarmaskin även ut er oljepanna/kombipanna. Vi försöker alltid att ta ut oljepannan hel för att undvika nedsmutsning. 1-3 kubik eldningsolja som läcker ut i källaren kan skapa en katastrof, inte bara för den boende utan också för grundvattnet. 

Tyvärr har vi på Stockholms Tankdemontering sett en del sorgliga exempel på dyra, miljöskadliga och onödiga saneringar som följd. Nästan alla av dessa läckage har berott på att fastighetsägaren inte har låtit kontrollera sin oljetank. 

De flesta oljetankar som finns i landet är från 50- till 70- talet och de har alltså använts i 50 - 60 år utan någon som helst kontroll. Det är alltså hög tid för dig att ta bort eller låta besiktiga din oljetank. Tänk på att oljetanken oftast rostar inifrån!  

Idag installerar många fastighetsägare berg- eller fjärrvärme. Då man gjort detta behöver man inte sin oljetank längre och utrymmet kan användas till något annat, till exempel hobbyrum, bastu eller liknande.