TANKDEMONTERING AB

STOCKHOLMS

Rotavdrag

 

Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt till skattereduktion.

- Tankdemontering i samband med byte av värmepanna.  

För att man ska kunna få skattereduktion krävs dessutom att sökanden vid beskattningsårets utgång var minst 18 år att sökanden haft utgifter för ROT-arbete (eller annat hushållsarbete) att ROT-arbetet eller hushållsarbetet är hänförligt till sökandes hushåll att sökanden själv äger den bostad där ROT-arbetet utförts att den som utfört arbetet innehar F-skattsedel .

OBS! Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion men i ovanstående arbeten är allt arbetskostnad.

 

 

Du som köper husarbeten från och med den 1 juli 2009

Om du köper husarbeten den 1 juli eller senare ska du bara betala halva arbetskostnaden inklusive moms. Den resterande arbetskostnaden får den som säljer husarbetet från Skatteverket när du har betalat din faktura. I och med Skatteverkets utbetalning tillgodoförs du som köpare en preliminär skattereduktion som motsvarar halva arbetskostnaden. Skatteverket meddelar dig att beslut om utbetalning till företagaren har gjorts samt hur stort belopp som har betalats ut. Om du har kommit upp till den maximala skattereduktionen på 50 000 kr ska du betala hela arbetskostnade.

 

Regler för Rotavdrag 2011  Källa: Skatteverket 2011-03-05