TANKDEMONTERING AB

STOCKHOLMS

Lagkrav

År 2000 trädde en ny lag i kraft som innebär att alla oljetankar mellan en och tio kubikmeter måste besiktigas med regelbundna intervaller. Görs inte detta i tid riskerar man att få betala en straffavgift på upp till 6.000 kr. 

 

För oljetankar utomhus ska den första besiktningen vara genomförd senast den 1 juli 2004. 

 

För oljetankar inomhus gäller att besiktningen ska vara genomförd senast den 1 juli 2006. 

 

Besiktningskravet gäller även om inte tanken används. Kostnaden är ca 4000 kr för en trekubikstank. 

 

Om tanken inte är besiktigad så kan det eventuellt bli svårt att utnyttja försäkringen om en olycka med tanken skulle uppstå.